Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Vil du blive bedre til at inddrage borgerne?

Så er der inspiration og hente i metode- og proceshåndbogen fra projekt Både og. Kataloget samler op på metoder og ikke mindst erfaringer fra projektet og henvender sig til foreninger, organisationer og virksomheder, som ønsker at tage udgangspunkt i borgernes/brugernes behov i en udviklingsproces, eksempelvis i forbindelse med område- eller produktudvikling.
 
I håndbogen finder du beskrivelser af 18 metoder til brugerdreven innovation. Metoderne er samlet og anvendt i projektet, der blev til under Erhvervsstyrelsens Program for Brugerdreven Innovation (2007-2009).
 
Både og har skabt rammerne for iværksættelsen af en kreativ udvikling på fire bornholmske havne: Allinge, Gudhjem, Nexø og Svaneke. En gruppe borgere fra hver havn har arbejdet med, hvordan den enkelte havn kan udvikles til et spændende, urbant rum, der fremhæver stedets eksisterende kvaliteter og indbyder til mange forskellige oplevelser.
Projektets fire havne er i deres historik, karakter og æstetiske udtryk meget forskellige, og derfor har de mange workshops generelt fokuseret på de stedbundne potentialer i udviklingen af nye oplevelsesrum. 
 
Håndbogens metoder vil derfor kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge og er tænkt som input til, hvilke metoder og procesforløb, der bedst egner sig til at skabe resultater i den kontekst, din forening, organisation eller virksomhed befinder sig i.
Hent kataloget METODE OG PROCES på projektet hjemmeside www.bornholmshavne.dk.