Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

600.000 kr. til landdistriktsforskning

”Iværksætteres lokale tilknytningsforhold” og ”Ungdomsuddannelser i yderområder” er titlerne på to projekter, som CRT netop har fået 2x 300.000 kroner til fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje for 2013.
 
”Det er projekter med et nationalt fokus, men yderområders vækst og udvikling er det helt centrale omdrejningspunkt, så derfor vil vi selvfølgelig sørge for, at den viden, som projekterne skaber, bliver bragt i spil lokalt på Bornholm”, fortæller Lene Feldthus Andersen.
 
Lokalt iværksætteri
Projektet om lokalt iværksætteri stiller skarpt på betydningen af iværksætteres lokale tilknytningsforhold, og er en statistisk undersøgelse af samtlige iværksættere i Danmark. Har iværksætternes personlige karakteristika – bl.a. uddannelse, tidligere job og lokal tilknytning – betydning for deres mulighed for økonomisk og beskæftigelsesmæssig succes med den nystartede virksomhed? Hvilke forskelle er der på iværksættere i forskellige egne af Danmark og i forskellige typer af landdistrikter?
 
Ungdomsuddannelser i yderområder
Debatten om uddannelsesmuligheder og praktikpladser vil få tilført ny viden fra dette projekt, som stiller skarpt på uddannelsessituationen for unge i udkantsdanmark. Hvilken betydning har lokale uddannelses- og jobmuligheder (praktikplads såvel som job efter endt uddannelse) for de unges valg af uddannelse og deres betingelser for at gennemføre? Hvilken betydning har lokale uddannelsesmuligheder – eller manglen på samme - for unges motivation og forestilling om valg og gennemførelse af uddannelse? Hvordan kan unge i danske yderområder sikres bedre uddannelsesbetingelser?
 
Om Landdistriktspuljen
På finansloven for 2013 er der afsat 22 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det overordnede mål med puljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Puljen giver først og fremmest tilskud til såkaldte forsøgsprojekter, hvor man kan afprøve specifikke idéer og initiativer til at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning og aktivitetsmuligheder i et landdistrikt eller et lille ø-samfund. Herudover gives også støtte til forsknings- og informationsprojekter, hvor formålet er at belyse og formidle vilkårene for udviklingsmuligheder i danske landdistrikter på et mere generelt plan. Det er to projekter at den sidstnævnte type, som CRT i denne omgang har fået bevilget midler til.