Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Hvad kan en kasernelukning få af konsekvenser for Bornholm?

Almegårds Kaserne på Bornholm er i en indstilling til Forsvarsministeriet blevet nævnt som en af fem kaserne, hvor en lukning kan komme på tale i forbindelse med besparelser i forsvarsbudgettet.

For Bornholm vil en lukning af kasernen bl.a. kunne betyde at:
 
- den samlede bornholmske beskæftigelse falder med 3,4 %
 
- ca. 700 personer (inklusiv familie til de berørte) vil forlade øen pga. begrænsede beskæftigelsesmulighede
 
- de kommunale skatteindbetalinger vil blive reduceret med ca. 30 mio. kroner pr. år grundet den reducerede beskæftigelse.
 
Ovenstående skal ses i lyset af, at der i forvejen siden 2011 for Forsvaret på Bornholm er truffet beslutning om reduktioner i bemandingen svarende til 85 årsværk eller 17 % af den bornholmske forsvarsbeskæftigelse.
 
Konklusionerne fremgår af notatet”Samfundsøkonomiske konsekvenser af en eventuel reduktion af forsvarets aktiviteter på Bornholm”. Analysen af de beskæftigelses- og regionaløkonomiske konsekvenser af en evt. kasernelukning på Bornholm har  Anders Hedetoft fra Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdet for Bornholms Regionskommune.
 
Militærfaglige betragtninger indgår ikke i notatet.