Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Kickstart af projektet Mit hjem er hvor mit hjerte er

Fraflytning af unge fra Bornholm er hidtil blevet set som et dræn af ressourcer. Projekt "Mit hjem er hvor mit hjerte er" vil skabe en ny dagsorden ved at identificere, synliggøre og kortlægge, hvilket aktiv de unge fraflyttede bornholmere udgør for deres ø.  
 
Projektet ’Mit hjem er hvor mit hjerte er’ er et udviklingsprojekt mellem Norge, Island og Danmark. Målet er at sætte fokus på, synliggøre og understøtte de stedstilknyttede ressourcer som unge fraflyttede repræsenterer og anvender aktivt for eksempel gennem sociale og kulturelle aktiviteter i de lokalområder, de oprindeligt stammer fra.

Projektet bygger på et 10-årigt kulturelt samarbejde mellem Vesterålen i Nordnorge og Østisland. Et af projektets mål er at afdække de metoder, der er anvendt i Vesterålen til kortlægning af de ressourcer, som fraflyttede unge rummer. Denne ressourcetænkning kaldes ’Tilbakestrøm’, og de unge der vender tilbage, i en kort eller længere periode for at sætte deres viden og initiativ i spil, kaldes ’Tilbakestrømmere’.

På Bornholm skal projektet bruges til kortlægning af en mere generel oversigt over de ressourcer i aldersgruppen 20-35 år, der er tilgængelige for øen. På Bornholm findes der allerede en lang række events og tiltag, der er initieret af unge som er opvokset på Bornholm. Derfor er det vigtigt at skabe et overblik og synliggøre, hvor megen energi og hvor mange ressourcer, der egentlig er tilgængelige til udvikling af et yderområde som Bornholm.
 
CRT har skudt projektet i gang med et opstartsmøde for projektparterne (som bl.a. tæller medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, øens kulturliv samt en håndfuld af dem, det drejer sig om, nemlig de unge) d. 5. marts. Her fik deltagerne vidensinput til en snak om stedtilknytning og stedidentitet samt drøfte deres forestillinger om, hvordan man kan kortlægge de unges aktiviteter på Bornholm.
 
Næste skridt i projektet er en stor spørgeskemaundersøgelse, en studierejse til partnerne i Vesterålen og endelig en workshop, der skal visualisere Bornholms kreative ressourcer.
 
Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds Demografiprogram med kr. 500.000,-
  
Få mere at vide hos projektleder Lene Rømer, ler@crt.dk