Virksomheden CRT

Stenbrudsgården, Center for Regional- og Turismeforskning
Center for Regional- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter konsulent- og udviklingsopgaver med særligt fokus på yderområder i Danmark såvel som internationalt. CRT har kontor på Bornholm og i København og beskæftiger 16 medarbejdere.
 
Centret har eksisteret siden 1994. Læs mere om centrets historie her. Turisme og regional udvikling har i alle årene været det tematiske omdrejningspunkt. Stenbrudsgården i udkanten af Nexø på Bornholm har dannet de fysiske rammer. De senere år har centret desuden haft en afdeling i København.   
 
CRT finansieres delvis via en årlig bevilling fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (FIVU) kanaliseret gennem Bornholms Regionskommune. Denne bevilling skal sikre gennemførelse af forskningsbaserede projektaktiviteter, der kan bidrage til Bornholms udvikling. Størstedelen af centrets konsulentopgaver og udviklingsprojekter er dog eksternt finansieret - helt eller delvist.