Nyeste udgivelser fra CRT

Resultater fra størsteparten af Center for Regional- og Turismeforsknings projekter offentliggøres, og herunder ses de nyeste udgivelser fra CRT. Oversigter over samtlige udgivelser fra CRT opdelt efter årstal findes efter udgivelsestype vha. menuerne til venstre.
 
Vores egne rapporter kan som regel downloades fra hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at rekvirere en rapport, kan du kontakt CRT på crt@crt.dk eller ringe på tlf. 56 44 11 44. 
 
 
Jesper Manniche (2013)
 
 
 

 
Manniche J. (2013): "Territorial Knowledge Dynamics and alternative food: The case of Bornholm". SPIRIT Doctoral Programme, Aalborg University, Denmark, SPIRIT PhD Series, Thesis no. 40.
 
Lene Rømer, Anja Bach-Jensen, Helene Willadsen og Carl Henrik Marcussen (2014)
 
 
 
Lene Rømer og Anja Bach-Jensen (2014)
 
 
 
 
Præsentation fra workshop om velkomststruktur og værtskab d. 7. januar 2014 på Restaurant Bangs Have i Maribo. For Guldborgsund og Lolland Kommuner.
 
 
Jie Zhang og Helene Willadsen (2014)
 
 
 
Jeppe Rich (2013)
 
 
 

 
Med DTU Transport for Transportministeriet. December 2013.
 
Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen (2013)
 
 
 

 
For Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. December 2013.
 
Carl Henrik Marcussen og Anja Bach-Jensen (2013)
 
 
 
Lene Feldthus Andersen (2013)
 
 
 
Carl Henrik Marcussen (2013)
 
 
 

For Toppen af Danmark A/S. November 2013.
 
Bjarne Madsen m.fl. (2013)
 
 
 
 
For miljøstyrelsen i samarbejde med NIRAS. Projektet vurderer beskæftigelseseffekter ved ændret affaldshåndtering og opgør den samlede beskæftigelse forbundet med affaldssektoren opgøres. Vurderingerne baserer sig på en model, der er udviklet som en del af projektet.
 
 
Carl Henrik Marcussen, Anders Hedetoft, Anja Bach-Jensen (2013)
 
 
 
 
Udarbejdet for Transportministeriet. Oktober 2013. Belyser godsstrømme og turismeforhold på Bornholm i relation til den nuværende og kommende færgebetjening af øen. Gods- og turismeerhvervets transportvilkår analyseres med afsæt i udbud og efterspørgsel af færgetransport. Datagrundlaget er statistisk materiale fra hhv. Danmarks Statistik og Transportministeriet samt personlige interviews med bornholmske nøgleaktører indenfor hhv. godstransport og turisme.
 
 
Lene Rømer og Karin Topsø Larsen (2013)
 
 
 
 
Fraflyttede unges aktive deltagelse i det lokale kulturliv som en ressource for udvikling af yderområder.
 
Projektet er finansieret med støtte fra Nordisk Ministeråds Demografiprogram og udviklet i samarbejde med:
Vesterålen Regionråd, Norge, Austurbrú, Østisland, Bornholms Regionskommune, Arts and Crafts Bornholm Herrmann International og Hamilton Workshop.
 
 
Anders Hedetoft, Tage Petersen og Leif  Henrik Jacobsen (2013)
 
 
 
 
Udarbejdet for Bornholms Vækstforum i samarbejde med Teknologisk Institut. Analysen afdækker bornholmske virksomheders syn på aktuelle udfordringer samt deres holdninger og ønsker til det bornholmske erhvervsfremmesystem.
 
 
Anders Hedetoft og Jie Zhang (2013)
 
 
 
 
Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner kroner og en  beskæftigelse på lige godt 2.000 årsværk.
 
 
Bjarne Madsen m.fl. (2013)
 
 
 
 
I regi af Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov nedsat af Beskæftigelsesministeriet. Rapport og bilagsmateriale rummer bl.a. 12 konkrete anbefalinger til, hvordan flere ledige kommer i job på milliardbyggerierne.
 
 
Bjarne Madsen (2013)
 
 
 
 
Notat for Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov. Beregningerne viser virkninger på beskæftigelse, arbejdsløshed, tilgang af udenlandsk arbejdskraft og arbejdsstyrke af infrastrukturprojekterne. Beregningerne baserer sig på den makroøkonomiske model for Danmark kaldet ADAM.
 
 
Carl Henrik Marcussen (2013)
 
 
 

Registerbaseret analyse for Region Syddanmark. August 2013.
 
Signe Hald Andersen, Bjarne Madsen og Astrid E. Enemark (2013)
 
 
 
 
Kapitel 1 i ”Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og Konsekvenser”. Af Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark, Bjarne Madsen og Christopher Wildeman. Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2013. 
 
 
Anja Bach-Jensen (2013)
 
 
 

Evaluering af projekt "Information til borgere, virksomheder, organisationer, styrelser, ambassader og øvrige eksterne interessenter" finansieret af Bornholms Vækstforum. For Business Center Bornholm, marts 2013.
 
 
Anja Bach-Jensen & Carl Henrik Marcussen (2013)
 
 
 

Turistundersøgelse med fokus på udviklingspotentialer for turismen i Ilulissat og omegn. For Qaasuitsup Kommunia. Februar 2013.
 
Bjarne Madsen (2013)
 
 
 

Model- og dataanalyse: fremskrivning af efterspørgslen efter arbejdskraft 2012-2022. I samarbejde med COWI for
Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland . Februar 2013.
 
 
Carl Henrik Marcussen (2013)
 
 
 

Undersøgelse med fokus på udviklingspotentialer for krydstogtturismen i Ilulissat og omegn. For Qaasuitsup Kommunia. Februar 2013.
 
Anders Hedetoft (2013)
 
 
 
 
Udarbejdet for Bornholms Regionskommune som en del af en større redegørelse på området.
Januar 2013.